Први Еразмус + пројекат наше школе КА122-SCH под називом „Растимо заједно“ одабран је за финансирање из фонда Европске уније. Припремне активности спроводе се од децембра месеца. Циљ пројекта је унапређење рада са ученицима који наилазе на потешкоће у учењу и којима је потребна додатна подршка. Пројектом је предвиђено да 8 наставника и стручних сарадника наше школе проведе 7 дана на обуци о инклузивном образовању у једном од центара за обуке у образовању. Центар се налази у Италији, земљи која се сматра пиониром у области инклузивних образовних политика. По повратку ће уследити примена стечених знања. Одабрани наставници и стручни сарадници за одлазак на мобилност су: Небојша Стаменковић, Винка Димитријевић-Тасић, Јулија Веселић, Тања Стојановић, Драгана Лазаревић, Јелена Стојковић, Тијана Ђурић и Данијела Ибрахим. Аутор и координатор пројекта је Ивана Николић, психолог школе.