ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЉЕВЦУ

Дољевац

Школа у Дољевцу је настала из матичне школе у Кочану, коју су деца из овог села похађала све до 1940. године. Ради растерећења, 15. фебруара 1940. године, отворено је посебно наставно одељење те школе у Дољевцу. Као истурено одељење кочанске школе радиће до октобра 1944. године када прераста у самосталну четвороразредну школу.

Школа је радила у приватној кући Ђорђе Гичић, а површина учионице износила је око 30 м2. Прва учитељица у Дољевцу била је Даница Видић.

Са отварањем школе у Дољевцу завршава се период развоја школства између два светска рата, чија је основна карактеристика ширење школске мреже и отварање нових школа. Други светски рат затекао је садашње подручје дољевачке општине са 13 школа за 16 насељених места, што је, када је реч о броју школа, било сасвим задовољавајуће стање. Међутим, тај процес развоја и рад школа пратили су многи проблеми као што су: тешки просторни услови, рад у малим и неодговарајућим просторијама, оптерећеност одељења великим бројем ученика, велики проценат необухваћене деце основном школом и масовно ослобађање, односно исписивање због престарелости, што је имало за последицу висок проценат неписменог становништва. Ово је посебно карактеристично за године уочи Другог светског рата, као и за школовање женске деце током читавог међуратног периода.

Крајем педесетих година прошлог века школа у Дољевцу је ушла у састав Осмогодишње школе „Иво Лола Рибар“ у Малошишту, у склопу спровођења прве велике реформе основног школства.

Период од 1970. године па надаље представља посебно поглавље у историји основног школства у општини Дољевац.

Изградњом нове, модерне школске зграде за основање и рад осморазредне школе у Дољевцу 1970. године створени су услови за савременије и квалитетније организовање основног образовања и школске мреже у општини. Уместо отварање четврте, посебне потпуне основне школе у Дољевцу, извршена је интеграција свих основних школа у општини у једну образовно – васпитну организацију.

Матична школа била је у Дољевцу; основне школе у Пуковцу, Малошишту и Белотинцу добиле су статус осморазредних одељења, а остале школе статус четвороразредних одељења.