ОСНОВНА ШКОЛА У ШАИНОВЦУ

Шаиновац

Основна школа у Шаиновцу формирана је као самостална установа 1938. године и почела са радом у септембру. Била је смештена у приватној кући Војислава Јовановића, где се настава одржавала у непланској просторији (25-30 метара квадратних). У овој згради школа је радила све до 1944. године, а просторни проблеми прате рад шаиновачке школе све до 1952. године када је подигнута нова школска зграда са планским учионицама, учитељским станом и великим двориштем. Први наставник у Шаиновцу била је учитељица Јелена Петровић Из Великог Бечкерека (Зрењанин).

Крајем педесетих година прошлог века, четвороразредно одељење у Шаиновцу припало је Осмогодишњој школи „Доситеј Обрадовић“ у Пуковцу, као њено издвојено одељење.

Од 1969. године ова школа ради као четвороразредно одељење матичне школе у Дољевцу.

Године 1996 настав је измештена у новосаграђени објекат са централним грејањем у коме и данас ради са два наставна одељења.