ОСНОВНА ШКОЛА У РУСНИ

Русна

Школа у Русни основана је почетком 1927. године, а почела је са радом 15. јануара те године. Настала је издвајањем из школе у Чечини, ккоју је један број деце из Русне дотле похађао. Школа у Русни била је смештена у новој школској згради која је средствима Русанске општине и села подигнута 1926. године. Поред учионичког простора имала је и стан за учитеља и школско двориште са вртом. Школу су похађали ученици из Русне и суседног села Дукат. Први учитељ у Руси био је Александар Миљковић. Од 5. фебруара 1929. године учитељица у Русни је Радмила Миљковић, из Малче. Она је у овој школи радила све до 1942. године и остала у сећању мештана као вредан просветни радник.

Због растерећења школе великог броја ученика, отворено је 1938. године посебно наставно одељење ове школе у Дукату за децу из тог села, а септембра 1941. године у школи је отворено и друго наставно одељење.

Од краја педесетих година, школа у Русни радила је као одвојено четвороразредно одељење Осмогодишње школе „Доситеј Обрадовић“ у Пуковцу, све до 1969. године када је донета одлука о оснивању потпуне основне школе у Дољевцу у чији је састав ушло и четвороразредно одељење у Русни. У току осме деценије прошлог века изграђена је и нова школска зграда у Русни.

Од 1993. године матична школа у Дољевцу мења назив у „Вук Караџић“ а школа у Русни остаје у њеном саставу.