ОСНОВНА ШКОЛА У ЧЕЧИНИ

Чечина

Основна школа у Чечини основана је 27. септембра 1924. године, и после школе у Малошишту то је најстарија школа на простору дољевачке општине, тј. простору који је у периоду између два светска рата припадао нишком срезу.

Прва школа у Чечини радила је у приватној кући Антанаса Стаменковића и имала је једно наставно одељење до 1933. године. Овој школи су припадала и деца из Русне. Први наставник у овој школи била је учитељица Милица Петровић, која је овде радила до 1927. године.

Почетком школске 1931/32. године школа је пресељена из приватних, неподесних просторија, у новосаграђену школску зграду која је потпуно завршена 1932. године. Школа је почела да се гради 1927. године новчаним средствима, материјалом и радном снагом мештана села. Подигнута је од тврдог материјала, са две планске учионице, канцеларијом и станом за учитеља. У овој школи настава се одвијала све до 1974. године, када је изграђена нобва школа.

Од 1933. Године школу Чечини похађају и деца изсела Клисуре, које је дотле било у сатаву школе у Малошишту. Почетком школске 1933/1934. године у школи је отворено и друго наставно нодељење.

Од краја педесетих година, школа у Чечини ради као одвојено четвороразредно одељење Осмогодишње школе „Иво Лола Рибар“, касније „Јосип Броз Тито“ у Малошишту, све до 1993. године када је ово четвороразредно одељење ушло у састав централне школе „ Вук Карадџић“ у Дољевцу.

У току осме деценије прошлог века изграђена је и нова школска зграда у Чечини у којој се и данас изводи настава.