Помоћно техничко особље

 

 

Ред.бр.

 

Презиме и име

 

Опис – извршилац

 

% запослености

 

Степен стручности

 

Радни стаж

 

Године старости

1. Бранковић Зоран Домар/мајстор одржавања 100 5 34 56
2. Момировић Александар 100 3 22 58
3. Ђорђевић Драгана 50 3 4 46
4. Ранђеловић Милена 100 3 8 45
5. Китановић Биљана 100 3 6 41
6. Ристић Драгана 100 3 10 46
7. Нешић Зоран 100 3 24 58
8. Стевановић Владимир 100 3 14 47
9. Љубисављевић Иван 100 3 39 60
10. Коцић Љубиша Помоћни радник 100 1 24 50
11. Стевановић Виолета 100 1 4 36
12. Јовановић Весна 100 1 20 46
13. Јовановић Данијела 100 1 18 49
14. Петровић Сузана 100 1 27 51
15. Ђорђевић Емина 100 1 11 45
16. Ђорђевић Снежана 50 1 18 58
17. Павловић Снежана 100 1 26 55
18 Јанковић Славица 100 1 30 59
19. Савић Данијела 100 1 17 45
20. Живковић Весна 100 1 23 59
21. Микић Горица 100 1 37 58
22. Петковић Саша 100 1 19 54
23. Алексић Весна 100 1 22 54
24.  Илић Слађана 100 1 32 59
25. Николић Данијела 100 1 12 44
26. Ђорђевић Драгана 50 1 4 46
27.  Цветковић Олгица 100 1 33 61
28. Јовановић Биљана 100 1 21 58
29. Алексић Снежана 100 1 3 48
30. Стефановић Драгана 100 1 9 47
31. Стефановић Славиша 100 1 28 52
32. Вељковић Драган 100 1 27 61
33. Станковић Сања 75 1 24 35
34. Славковић Горица 75 1 32 58
35. Ристић Жарко 100 1 16 41
36. Стојановић Јелена 100 1 22 43
37. Стаменковић Снежана 100 1 15 54
38. Спасић Наташа   100 1 5 43
39. Митић Драгана 100 1 12 44