ОСНОВНА ШКОЛА У ШАРЛИНЦУ

Шарлинац – пре реновирања

Село Шарлинац које раније није имало школу, добија врло рано своју школу. Рад ове школе поуздано може да се прати од школске 1920/21. Године, мада неки подаци говоре да је основана у предходној школској години.

Шарлинска основна школа обухватала је село Шарлинце и Вољчинце. Прво је припадало општини у Орљану а друго општини у Ђакусу, тако да је финансирање школе падало на терет ових двеју општина. Прва школа у Шарлинцу радила је у приватној згради Живадина Митровића све до 1932. године када је пресељена у новоподигнуту школску зграду. Школске 1920/21. године у првом разреду било је 38 ученика, а у другом 20 ученика. Према подацима из школске уписнице, прва учитељица у Шарлинцу била је Љубица Максимовић, која је из школе отишла 1923. године.

Изградња нове школе у селу трајала је дуго, од 1926. до 1932. године, а потпуно је завршена још касније, јер је грађена средствима и радном снагом села, уз минималну помоћ државних органа у завршним радовима. Школске 1935/36. године отворено је и друго наставно одељење. Те школске године школа је имала 191 уписаног ученика, од чега је 107 завршило разред.

Рад школе у Шарлинцу, у периоду између два рата, пратиле су сталне промене учитеља и чести прекиди у раду (затварање школе) због недостатка учитеља, што није у таквој мери било изражено код других школа.

Од краја педесетих година, школа у Шарлинцу радила је као одвојено четвороразредно одељење Осмогодишње школе „Доситеј Обрадовић“ у Пуковцу, све до 1969. године када је донета одлука о оснивању потпуне основне школе „Јосип Броз тито“ у Дољевцу у чији је састав ушло и четвороразредно одељење у Шарлинцу.

Од 1993. године матична школа у Дољевцу мења назив у „Вук Караџић“ а школа у Шарлинцу остаје у њеном саставу.

Године 2016. у сарадњи са локалном самоуправом и … изграђена је нова школска зграда у којој се настава данас изводи у два комбинована одељења и просторијом у којој функционише предшколска установа.