ОСНОВНА ШКОЛА У ОРЉАНУ

Орљане

Школе у Орљану, Шаиновцу и Дољевцу су три најкасније формиране основне школе на подручју садашње општине Дољевац у периоду између два светска рата.

Школа у Орљану настала је издвајањем из матичне школе у Мекишу. Почела је са радом 28. новембра 1936. године. Две школске године радила је као треће наставно одељење мекишке школе, а од септембра 1938. године као самостална школа.

Школа је била смештена у новосаграђеној згради Зафира Декића. У просторијама ове зграде школа је радила све до првих послератних година, када је у селу подигнута нова школа са две планске учионице и учитељским станом, у којој се одвијала настава све до недавно, када је  2000 године зграда потпуно реновирана у један модерни објекат.

Први наставник школе у Орљану била је учитељица Душица Бојковић. Школске 1936/37. године школа је имала 125 ученика, колико је тада преведено из мекишке школе, а разред је завршило 82 ученика. Почетком школске 1939/40. године отворено је и друго наставно одељење.

Крајем педесетих година прошлог века у процесу повезивања непотпуних четвороразредних основних школа са осмогодишњим у систем централних, матичних школа, школа у Орљану припала је у саставу Осмогодишње школе „Иво Лола Рибар“ у Малошишту, као њено четворогодишње одељење, да би одлуком о оснивању Потпуне основне школе на територији општине Дољевац, школа у Орљану припала централној школи „Јосип Броз Тито“ у Дољевцу (од 1993. године „Вук Караџић“) и у њеном саставу остала до данашњих дана.

Данас ова школа имала 4 наставна одељења која раде у две смене.