ОСНОВНА ШКОЛА У ЧАПЉИНЦУ

Чапљинац

Школа у Чапљинцу је отворена када и школа у Белотинцу, дакле школске 1930/31. године, као посебно одељење матичне школе у Горњем Међурову, а од наредне школске године делује као посебна установа. Прве школске године школа није имала посебног учитеља, већ су наставу наизменично изводиле учитељице матичне школе Мира Вуковћ, Загорка Јовановић и Спасенија Марковић. Следеће школске године у школи је радио по потреби службе Благоје Ристић, учитељ из Ниша.

И школа у Чапљинцу је радила под веома тешким условима у приватним зградама све до изградње садашње школске зграде (после ослобођења у Другом светском рату). Због великог броја ученика, 1938. године, отворено је и друго наставно одељење.

Крајем педесетих година школа је ушла у сатав осмогодишње школе „15. мај“ у Белотинцу – матичне школе, као њено четвороразредно одељење, и остаће у њеном саставу да данашњих дана иако је школа у Белотинцу променила статус у осморазредно одељење матичне школе у Дољевцу, а мењала је и називе све до данашњег „Вук Караџић“.