У нашој школи запослено је 45 радника и то:

– 1 директор,

– 1 секретар,

– 1 административни радник,

– 3 стручна сарадника (педагог, библиотекар и тифлолог (15%)),

– 11 наставника разредне наставе,

– 20 наставника предметне наставе (18 наставника, 1 вероучитељ и 1 свештеник) и

– 8 чланова помоћног особља (1 домар и 7 хигијеничара)

Од укупно 31 наставника, са високом школском спремом је њих 21 (68%), са вишом стручном спремом 8 (26%) и са средњом 2 (6%) наставника.

У последњих пет година чланови нашег колектива учествовали су на пројектима, акредитованим семинарима и обукама организованим од стране Министарства просвете на нивоу школе и изван ње. Неки од њих су:

* пројекти: „Еко школа“ и „Вршњачка заштитна мрежа као фактор превенције насиља“ (за ученике од 5. до 8. разреда), у школској 2007/2008. години;

* пројекат: „Вршњачка заштитна мрежа – Бранимир и Бранкица“ (за ученике од 1. до 4. разреда) под покровитељством Друштва учитеља, школске 2007/2008. године;

* учешће наше школе у функцији локалних „Угледних центара“, пилот школа, у оквиру пројекта Европске уније „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“, школске 2010/2011. године;

* учешће у пројекту „Школа без насиља“.

Велики број запослених (учитељи, наставници, директор, секретар, педагог) похађао је акредитоване стручне семинаре, обуке, саветовања.