ХРОНОЛОГИЈА ОСНИВАЊА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

1879. године МАЛОШИШТЕ
КОЧАНЕ
МЕКИШ
1895. године ПУКОВАЦ
1919. године ПУКОВАЦ
(обновила рад)ШАРЛИНАЦ
1922. године МАЛОШИШТЕ
(обновила рад)МЕКИШ
(обновила рад)
1924. године КОЧАНЕ
(обновила рад)ЧЕЧИНА
1927. године РУСНА
КНЕЖИЦА
1930. године БЕЛОТИНАЦ
ЧАПЉИНАЦ
1936. године ОРЉАНЕ
1938. године ШАИНОВАЦ
1940. године ДОЉЕВАЦ
1946. године КЛИСУРА
1948. године ПЕРУТИНА

Коришћен материјал из рукописа књиге: „120 година основног школства у Дољевцу)

Просвету и школство у новоформираним окрузима после ослобођења од Турака, карактерише заосталост и неразвијеност школске мреже, као наслеђе турског феудално-спахијског система.

Подручје садашње општине Дољевац дочекало је ослобођење без иједне основне школе, а ретко и мало их је било и на ширим просторима новоослобођених крајева.

Због таквих културно просветних прилика државни просветни органи Кнежевине Србије, одмах по ослобођењу, предузимају опсежне и хитне мере за сагледавање стања, сређивање школских прилика и отварање нових школа, тако да већ школске 1879/80. године долази до ширења школске мреже и отварања нових школа у нишком и добричком срезу, којима су припадала села садашње дољевачке општине. Те школске године отворену су прве школе на овом подручју и то у млошишту, Кочану и Мекишу.

Отварањем првих школа ударени су темељи школству и просветеи на територији данашње општине Дољевац. Основне школе у Малошишту, Кочану, Мекишу и Пуковцу су прве школе и истовремено прве културно-просветне установе на овом подручју, а њихов рад до Првог светског рата представља значајан период у културно – просветној историји општине.