Почев од школске 2001/02. године, Уредбом Владе Републике Србије, у основне и средње школе у Републици Србији уведен је, или боље рећи,враћен предмет верска настава, најпре као факултативни, а онда и као изборни обавезни предмет. За десет година свога трајања, веронаука, како је популарно названа, оправдава своје постојање, јер смо сведоци непрестаног подизања и унапређења квалитета извођења исте, те све већим одзивом ученика који се опредељују да часове веронауке похађају.

Циљпредмета Верска настава – Православни катихизис (веронаука) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско,као и подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).

Задаципредмета Верска настава – Православни катихизис (веронаука) јесу да код ученика:

– развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе;

– развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да свет доведе у вечно постојање;

– изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом;

– развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно;

– развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне Цркве.