Ваннаставно особље

 

 

Ред.бр.

 

Презиме и име запосленог

 

Опис – извршилац

 

% запослености

 

Степен стручности

 

Радни стаж

 

Године старости

1. Илић Горан Директор 100 7 30 58
2. Димитријевић Светомир Секретар 100 7 29 62
3. Димитријевић-Тасић Винка Помоћник директора 50 7 18 48
4. Стојковић Саша 50 7 17 48
5. Китановић Братислав 50 7 12 59
6. Стаменковић Небојша 50 7 14 54
7. Пешић Виолета Руководилац рачуноводства 100 7 26 51
8. Живковић Миљана  

 

 

Библиотекар

30 7 6 38
9. Вељковић Зоран 20 7 7 56
10. Митић Ђурђица 30 7 6 34
11. Стаменковић Небојша 30 7 14 54
12. Китанови Братислав 20 7 12 59
13. Динић-Симић Марија 20 7 9 35
14. Митрови Дејан 10 7 13 52
15. Игњатовић Ненад 40 7 3 33
16. Ђорђевић Милена Административно-финансијски радник 100 4 19 41
17. Марјановић Оливера Административни радник 100 4 23 53