ОСНОВНА ШКОЛА У ПУКОВЦУ

Основна школа у Пуковцу је четврта школа на подручју садашње општине Дољевац која је отворена у периоду до Првог светског рата. Основана је 1895. године, а била је смештена у општинској згради, која се налазила у северозападном делу данашње пијаце, на месту данашњег Откупног магацина пољопривредних производа.

О раду ове школе до Првог светског рата тешко је говорити јер је Бугарски окупатор у том рату уништио целокупну школску архиву, те су једини извори сачувана сећања савременика и ретки писани подаци.

Према сачуваном предању прва генерација ученика била су деца рођена 1888. године, а школу су похађали ученици из Пуковца, Драшковца и међе.

Један од првих учитеља био је Михајло Шпанић, који је пре тога био учитељ у суседном селу Кочану. Био је напредни учитељ, учествовао је у раду Учитељског збора у Прокупљу, а касније је био учитељ у Нишу.

Године 1909. школа у Пуковцу добија нову школску зграду. Да би боље и трајније решила питање школског простора, пуковачка општина те године откупљује од извесног Стаменка „Бошњака“ новосаграђену кафану. Иако није грађена за школу, та зграда је распоредом и величином просторија, испуњавала основне услове за наставни рад. Била је лоцирана у релативно мирном делу села, озидана од тврдог материјала и имала две простране учионице и канцеларију. У сатаву зграде налазио се  стан за учитеље. По свему је имала изглед планске школе какве су грађене првих деценија овог века. У овој згради насава је извођена све до 1959. године.

Школа је радила до Првог светског рата, када је због ратних прилика њен рад престао.

У  првим годинама после ослобођења 1918. године приступа се одклањању тешких последица рата, сређивању просветних прилика и обнављању рада раније основаних школа. Тек касније се одвија процес отварања нових школа и ширење школске мреже.

Основна школа у Пуковцу обновила је рад међу првим школама у топличком срезу, већ 1919. године. Школска општина обухватала је већи број села у односу на први период свога рада. Наставу су похађала деца из свих села тадашње пуковачке општине: Пуковаца, Кочана, Шаиновца, Дољевца, Драшковца и Међе. У овом саставу школски рејон је остао до фебруара 1924. године, када се из ове школе формира посебна школа у Кочану.

Школа је била смештена у истој згради у којој је радила и пре рата. У првој послератној школској години рад је одпочео 25. Октобра 1919. Године, а школа је имала само први разред са 59 ученика, од којих је разред завршило 57 ученика. Од наредне школске године отворено је друго наставно одељење. Са два комбинована одељења школа је радила све до 1936. године, када су због великог броја ученика отворен ајош два наставна одељења. За рад нових наставних одељења простор је обезбеђен куповином још једне нове зграде од Душана Димитријевића, индустријалца из Дољевца. Ова школска зграда налазила се у центру села, у северном делу садашњег школског дворишта и добила је назив „Нова школа“ за разлику од прве која је позната као „Стара школа“.

На плану подизања основног образовања и васпитања са четворогодишњег на седмогодишње, односно осмогодишње, као једне од најкрупнијих мера у области преображаја основног образовања и васпитања после ослобођења у Другом светском рату, формирана је, већ у децембру 1945. године, прогимназија (од 1948. године нижа гимназија) у Пуковцу, прва школа тог ранга на овом подручју и у широј околини. Године 1950. у складу са друштвеним опредељењем о увођењу обавезног осмогодишњег образовања, ова школа се са четвороразредном основном школом у Пуковцу трансформише у осмогодишњу школу („осмолетку“).

Крајем педесетих година, у склопу спровођења прве велике реформе основног образовања, Осмогодишњој школи „Доситеј Обрадовић“ у Пуковцу припала су као одвојена одељења четвороразредне школе у Шарлинцу, Шаиновцу, Кочану и Русни а одељење у Дољевцу је 1963. године ушло у састав ове матичне школе.

Крајем педесетих година ученици школе у Пуковцу добили су нову зграду са десетак учионица.

Децембра 1969. године, после изградње савремене школске зграде у Дољевцу, а на основу анализе стања у образовању и даљем развоју и организацији школства, Скупштина општине Дољевац доноси одлуку о оснивању Потпуне основне школе „Јосип Броз Тито“ (од 1993. Године „Вук Караџић“). Основна школа у Пуковцу добила је статус осморазредног одељења школе у Дољевцу.