Портал izaberisrednju.rs је у функцији и  доступан је на адреси www.izaberisrednju.rs

Ђакци осмог разреда могу да се информишу о свим средњим школама које их буду интересовале. На овај начин ће ученицима и њиховим родитељима овај портал помоћи при избору средње школе као и школама у циљу што боље професионалне оријентације.

www.izaberisrednju.rs